Thiêu kết Alnico
Thiêu kết Alnico
Chi tiết sản phẩm

Hoa Kỳ s tandard - vĩnh viễn thiêu kết AlNiCo nam châm ngành công nghiệp tiêu chuẩn của Hoa Kỳ (MMPA)

Lớp

BR

HCB

Hcj

BHmax

Mật độ

% thay đổi cho một C

TW Max

Nhận xét

kGs

mT

OE

kA/m

OE

kA/m

KJ/m3

MGOe

g/cm3

%K

AlNiCo2

7.1

710

550

44

570

45

11.9

1.5

6.9

4,91

450

Đẳng hướng

AlNiCo5

10.9

1090

620

49

630

50

31.0

3.9

7.3

1,47

525

Đẳng hướng

AlNiCo6

9.4

940

790

63

820

65

23.1

2,9

7.3

+0.03

525

AlNiCo8

7.4

740

1500

119

1690

134

31.8

4,0

7.3

1,47

550

AlNiCo8HC

6.7

670

1800

143

2020

161

35.8

4.5

7.3

1,47

550

Tầm bay hiệu suất từ điển hình cho thiêu kết Alnico

Lớp

BR

HCB

Hcj

BHmax

Mật độ

Nhận xét

kGs

mT

kA/m

OE

kA/m

OE

KJ/m3

MGOe

g/cm3

FLN8

5.2

520

40

500

43

540

8-10

1-1,25

6.8

Đẳng hướng

FLNG12

7,0

700

40

500

43

540

12-14

1.5-1,75

6.9

FLNG14

5.7

570

76

950

78

980

14-16

1,75-2,0

6.9

FLNG18

5.6

560

88

1100

90

1130

18-22

2,25-2,75

7,0

FLNG28

10,5

1050

46

580

47

590

28-33

3.5-4.15

7.3

Đẳng hướng

FLNG34

11,0

1100

48

600

50

630

33-38

4.1-4.7

7.3

FLNG35

12.2

1220

50

630

51

640

35-39

4.4-4.9

7.3

FLNGT28

10,0

1000

56

700

57

710

28-30

3.5-3.8

7.3

FLNGT31

7.8

780

104

1300

106

1130

33-36

3.9-4,5

7.3

FLNGT38

8,0

800

123

1550

126

1580

38-42

4,75-5.3

7.3

FLNGT42

8.8

880

120

1500

122

1530

42-44

5.3-5,5

7.3

FLNGT44

9,0

900

120

1500

125

1560

44-48

5.5-6.0

7.3

FLNG33J

6,5

650

136

1700

150

1880

31-36

4.1-4,5

7.3

FLNGT40J

8,0

800

1440

1800

155

năm 1950

40-44

5.0-5.5

7.3

FLNGT44J

8.2

820

1520

1900

160

năm 2000

44-48

5.5-6.0

7.3

Yêu cầu thông tin