Vòng từ Base1

chúng tôi cung cấp vòng từ căn cứ ở Nam châm alnico, đồ gốm và đất hiếm. chúng tôi sản xuất tất cả các loại cấu hình, kích thước, thiết kế và lớp phủ và các loại từ hội đồng khác nhau.Quanh các căn cứ từ thư...

Chi tiết sản phẩm

chúng tôi cung cấp vòng từ căn cứ ở Nam châm alnico, đồ gốm và đất hiếm. chúng tôi sản xuất tất cả các loại cấu hình, kích thước, thiết kế và lớp phủ và các loại từ hội đồng khác nhau.

Quanh các căn cứ từ thường được sử dụng cho ăng-ten gắn kết, làm việc đèn căn cứ, khẩn cấp ligh neo, chủ sở hữu cờ trên xe, signand biểu ngữ chủ và nhiều người khác

Yêu cầu thông tin