Alnico nam châm cho chiếc xe bán tải Nam châm chiếc xe bán tải
Nam châm chiếc xe bán tải
Chi tiết sản phẩm

Nam châm và chiếc xe bán tải không có âm thanh, một manget kết quả âm trong guitar chiếc xe bán tải ứng dụng phụ thuộc chủ yếu trên sức mạnh các nam châm. Gạch nam châm thường mạnh hơn đối tác Alnico của họ, do đó họ dounf sáng hơn. Nam châm và sản lượng, và dây cho rằng vấn đề, tất cả có thể được sử dụng để cân bằng nhau ra. Chúng tôi cung cấp AlnicoⅡ, ⅲ, và Ⅴ và gốm 8, biểu đồ sau cho thấy tài sản của nam châm tương ứng:


Tài liệu

BR(KGs)

HCB(OE)

Hcj(OE)

Bhmax(MGOe)

Density(g/cm3)

Alnico2

7,0

600

630

1.6

7.2

Alnico3

6,5

550

550

1.2

7.2

Alnico5

12.0

600

600

5,0

7.3

Ceramic8

3.9

3000

3200

3.5

4.8Yêu cầu thông tin