Móc nam châm

Quanh cơ sở, hình chữ nhật và hội đồng nam châm khác được thực hiện với gốm hoặc neodymi nam châm kết hợp với thép Cup. Các nam châm được từ hoá cùng với vỏ bọc để tạo ra một lực lượng đang nắm giữ một cách ...

Chi tiết sản phẩm

Quanh cơ sở, hình chữ nhật và hội đồng nam châm khác được thực hiện với gốm hoặc neodymi nam châm kết hợp với thép Cup. Các nam châm được từ hoá cùng với vỏ bọc để tạo ra một lực lượng đang nắm giữ một cách đáng kể mạnh hơn một nam châm cá nhân. Chúng tôi có thể dễ dàng gắn móc hoặc ốc vít khác để phù hợp với yêu cầu cụ thể tổ chức của bạn. Chúng tôi áo khoác paltô cho tất cả chúng tôi nam châm cơ sở vòng với niken hay chrome trừ khi được chỉ định, và cũng có thể cung cấp các lớp phủ tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu môi trường của bạn.

Yêu cầu thông tin