Alnico6
Alnico6
Chi tiết sản phẩm

Alnico6 ring, diametrally magnetized.super chính xác.


Alnico hợp kim cơ bản bao gồm nhôm, niken, coban, đồng, sắt và Titan. Trong một số các lớp côban và/hay Titan được bỏ qua. Các hợp kim có thể chứa bổ sung của silic, columbium, zirconi hay các yếu tố khác mà nâng cao phản ứng xử lý nhiệt của một trong các đặc tính từ.


Alnico hợp kim được hình thành bởi đúc hoặc quá trình luyện kim bột


Alnico nam châm vô cùng khó khăn để máy như họ là rất khó khăn và giòn.


Alnico6 là sản phẩm được đề nghị. Chúng tôi, SENS từ sản phẩm, Inc là một Alnico6 vòng và SmCo nam châm vĩnh cửu sản xuất tại hàng Châu, Trung Quốc. Chúng tôi cung cấp các lớp học đầu tiên sản phẩm vĩnh viễn từ tính.

Yêu cầu thông tin