Alnico5DG
Alnico5DG
Chi tiết sản phẩm

AlNiCo5-7 xi lanh.

Alnico5-7 xi lanh là sản phẩm được đề nghị. Chúng tôi, SENS từ sản phẩm, Inc là một Alnico5-7 xi lanh và SmCo nam châm vĩnh cửu sản xuất tại hàng Châu, Trung Quốc. Chúng tôi cung cấp các lớp học đầu tiên sản phẩm vĩnh viễn từ tính.


Yêu cầu thông tin