Alcomax3
Alcomax3
Chi tiết sản phẩm

AlNiCo nam châm vĩnh cửu đã được thực hiện từ các hợp kim của nhôm, niken và coban với sắt. Alnico và alcomax là hai trong số các tên thương mại của các hợp kim của chúng. Một lượng nhỏ cư, Ti và Nb cũng có thể được sử dụng, và số phiên bản là lớn. Ngay cả các thành phần tương tự có thể được cho các tên gọi khác nhau trong quốc gia khác nhau.  Ở UK tiêu chuẩn, không có AlNiCo, Alcomax2, Alcomax3, AlcomaxS.C., Columax, Alcomax4, Hysomax2, Hycomax3 vv. lớp tên.


Mỹ chuẩn - vĩnh viễn cast AlNiCo nam châm ngành công nghiệp tiêu chuẩn của Hoa Kỳ (MMPA)

Lớp

BR

HCB

Hcj

BHmax

Mật độ

% thay đổi cho một C

TW Max

Nhận xét

kGs

mT

OE

kA/m

OE

kA/m

KJ/m3

MGOe

g/cm3

%K

AlNiCo1

7.2

720

470

37

480

38

11.1

1.4

6.9

-0.03

450

Đẳng hướng

AlNiCo2

7.5

750

560

45

580

46

13,5

1.7

7.1

-0.03

450

AlNiCo3

7.0

700

480

38

500

40

10.7

1.35

6.9

-0.03

450

AlNiCo5

12.8

1280

640

51

640

51

43.8

5.5

7.3

+0.02

525

Đẳng hướng

AlNiCo5DG

13,3

1330

670

53

670

53

57,7

6,5

7.3

+0.02

525

AlNiCo5-7

13,5

1350

740

59

740

59

59,7

7,5

7.3

+0.02

525

AlNiCo6

10,5

1050

780

62

800

64

31.0

3.9

7.3

+0.02

525

AlNiCo8

8.2

820

1650

131

năm 1860

148

42.2

5.3

7.3

+0.02

550

AlNiCo8HC

7.2

720

1900

151

2170

173

39,8

5,0

7.3

+0.02

550

AlNiCo9

10.6

1060

1500

119

1500

119

71,6

9,0

7.3

+0.02

550

Phạm vi hiệu suất từ điển hình cho Cast Alnico Magnet, tiêu chuẩn khác

Lớp

BR

Hcj

BHmax

Hoa Kỳ đứng

IEC đứng

DIN đứng

UK đứng

kGs

mT

OE

kA/m

KJ/m3

MGOe

MMPA

IEC

DE

VƯƠNG QUỐC ANH

LN10

6,5

650

530

42

10

1.2

AlNiCo3

AlNiCo9/3

/

/

LNG11

7.2

720

480

37

11.2

1.4

AlNiCo1

AlNiCo8/4

AlNiCo120

AlNi

LNG13

7,0

700

620

50

13

1.6

AlNiCo2

AlNiCo12/6

AlNiCo160

AlNiCo

LNGT18

5.8

580

1250

100

18

2.2

I. alNiCo 8

AlNiCo17/9

/

/

LNG16

8,0

800

660

53

16

2.0

[AlNiCo4]

/

/

/

LNG34

11.8

1180

550

44

34

4,25

[AlNiCo5C]

/

/

/

LNG37

12.0

1200

600

48

37

4,65

AlNiCo37/5

AlNiCo500

Alcomax2

LNG40

12.2

1220

630

50

40

5,0

AlNiCo5

/

/

LNG44

12,5

1250

650

52

44

5.5

AlNiCo44/5

Alcomax3

LNG52

13.0

1300

690

55

52

6,5

AlNiCo5DG

AlNiCo52/6

AlNiCo600

Alcomax3 SC

LNG60

13,3

1330

750

60

60

7,5

AlNiCo5-7

/

AlNiCo700

Columax

LNGT28

10,5

1050

700

56

28

3.5

AlNiCo6

AlNiCo26/6

AlNiCo400

Alcomax4

LNGT30

10,5

1050

750

60

30

3,75

LNGT32

8,0

800

1280

102

32

4,0

AlNiCo8

AlNiCo38/11

AlNiCo350

Hycomax2

LNGT40

8.2

820

1400

112

40

5,0

LNGT44

8.8

880

1540

123

44

5.5

AlNiCo8B

/

AlNiCo450

Hycomax3

LNGT48A

9.3

930

1540

123

48

6,0

AlNiCo8HE

LNGT48B

8.5

850

1650

132

48

6,0

LNGT60

9,0

900

1380

110

60

7,5

AlNiCo60/11

/

/

LNGT72

10,5

1050

1410

112

72

9,0

AlNiCo9

/

/

/

LNGT80

10.8

1080

1540

123

80

10,0

LNGT88

11,0

1100

1575

126

88

11,0

LNGT92

11.5

1150

1575

126

92

11.5

LNGT36J

7,0

700

1750

140

36

4.5

AlNiCo8HC

AlNiCo36/15

/

/

LNGT40J

7.2

720

1900

152

40

5,0

LNGT44J

8.2

820

1800

144

44

5.5

AlNiCo44/15

/

/

Yêu cầu thông tin